#121054
shaviroa
משתתף

שלום ותודה למענה.

להלן התייחסותי לתגובות שהועלו בהמשך לשאלתי, וכן מספר שאלות נוספות מצידי:

 

אריאל כתב כי תידרש הגדלת חיבור.

אבל, מדובר על הזנה מהחיבור של כל אחת מהדירות, אשר מוזנות 3×25, ואנחנו מדברים הזנת עמדות הטעינה ב 3×16 בלבד.

הנחת העבודה היא שההטענה תבוצע לרוב בלילה, ואז ממילא הצריכה בדירה הינה נמוכה. ככל שדייר ייווכח שהעומס גדול מדי, הוא יוכל להגדיל את החיבור שלו באופן עצמאי מול חברת חשמל (כלומר ללא מעורבות וועד הבניין, ולא ע”ח החשמל הציבורי), או לחילופין הוא יוכל להגדיר לעמדת הטעינה (החכמה) לטעון בזרם נמוך יותר מהמקסימום. לכן לא בטוח שתידרש הגדלה.

 

בתשובתו, כתב אריאל כתב שניתן לחבר עד 12 עמדות. מהיכן נלקח הנתון 12? לא ראיתי אזכור שלו בנוהל של ח”ח.

למעשה יש לנו בבניין 4 כניסות, ולכל כניסה ארון שעונים נפרד, ובו יש הזנה של עד 17 דירות (סה”כ 50 דירות בכל הבניין).

 

לגבי השאלה של kobigross – מהיכן אחבר הארקה לעמדות? ובכן התשובה היא שמעל ארון השעונים ישנו פס הארקה אשר ממנו יוצאות הארקות אל הדירות, ואליו ניתן להתחבר. מצ”ב תמונה.

 

לגבי התשובה של adnan:

המהדקים הם אכן של חברת חשמל ונמצאים בתוך מסגרת לוח המונים, כך שההסתעפות שאני מבקש לבצע אכן תהיה לפני המפסק הראשי של הדירה.

יש לציין שבתוך ארון המונים של ח”ח אין מקום להתקין ארון חלוקה משני (קטן), ואם ארון חלוקה כזה הינו חובה – הוא יצטרך להיות מחוץ לארון (ואז המשמעות היא שצריך ליצור עוד חיבור מהדקים ממנו יתפצל החיבור בין הדירה ובין עמדת הטעינה).

 

הצורך להתקין מפסק ראשי נוסף – עבור ההזנה של עמדת הטעינה הינו ברור.

אבל לא ברור לי מדוע צריך להתקין את המפסק הראשי ה”חדש” בתוך לוח חלוקה קטן כך שישלוט הן על ההזנה של הדירה והן על עמדת הטעינה? הרי במצב כזה – אם יהיה עומס על הקו המוביל אל עמדת הטעינה, זה יגרום ל”הפלת” החשמל גם בתוך הדירה, ומצב זה אינו רצוי, כמובן.

כמו כן, מצב זה יחייב את בעל הדירה להגיע אל ארון השעונים על מנת “להרים” את הראשי הזה במידה והוא “ייפול” – וזה גם לא הגיוני (כך היה בשנות ה- 70, כשהארונות היו מחוץ לדירות).

מדוע לא ניתן להתקין מפסק ראשי נפרד עבור עמדת הטעינה, אשר יהיה במקביל למפסק שנמצא בלוח של הדירה? 

 

בהמשך לכל האמור, אני מבקש לבחון 2 אסטרטגיות התקנה אפשריות, וברצוני לשאול האם הן קבילות:

<u>הצעה מס’ 1</u>:

 • חיבור כבל מההסתעפות של המהדקים שנמצאים לאחר השעון של כל דירה – ועד לעמדת הטעינה המשויכת לדירה.
 • בסמוך לעמדת הטעינה תותקן קופסא (ארון קטן) ובו יותקנו המפסק הראשי של העמדה, הפחת המתאים והמא”ז.
 • ניתן לראות הצעה זו בתרשים מס’ 1.

 

<u>הצעה מס’ 2</u>:

ריכוז כל ההזנות המובילות אל עמדות הטעינה בארון אחד, כמתואר להלן:

 • העברת כבלים מהמהדקים, הנמצאים לאחר השעון של כל דירה, אל ארון אשר יותקן בסמוך מאד לארון השעונים (למעשה, הארון יותקן מאחורי הקיר שעליו מותקנים השעונים).
 • בארון זה, לכל עמדת טעינה יותקן מפסק ראשי ופחת מתאים.
 • לא יהיה קשר בין ההזנות של העמדות השונות, למעט המעבר שלהן בתוך ארון משותף.
 • כל הזנה תסומן בבירור (בכניסה וביציאה מהארון) וייכתב על הארון שהוא מוזן ממקורות שונים.
 • ניתן לראות הצעה זו בתרשים מס’ 2.

הרעיון המסדר מאחורי הצעה מס’ 2:

 • עבודת תשתית מקדימה זו, תאפשר, בבוא היום, לכל בעל דירה להעביר כבל מארון חלוקה זה אל החניה שלו ולהתקין בה עמדת טעינה, תוך הזנת החשמל מהחיבור הפרטי שלו.
 • לאחר שיבוצע חיבור כבל מהארון אל עמדת טעינה – תותקן בקצה הכבל קופסא ובה המא”ז לעמדה.
 • ההפרעה לדיירים תהיה מינימלית – כיוון שהורדת המתח לכל הדירות בכניסה, תיעשה בצורה מרוכזת. (אחרת, בכל פעם שדייר נוסף יבקש לחבר את עמדת הטעינה אל השעון שלו – זה יחייב ניתוק של החשמל לכל הכניסה).

 

אשמח לפידבק של הפורום הנכבד.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):