#121063
Adnan
משתתף

שתי ההצעות אינן נכונות,

ביציאה ממונה חח”י חייב להיות מפסק אחד ויחיד

תצטרך לעשות לוח חלוקה ביציאה ממהדקי חח”י ולחלק את ההזנות לצרכנים (דירות ועמדות טעינה) כך שהם יהיו במורד הזרם של אותו מפסק ראשי.

חח”י לא תאשר דבר כזה.

לא הבנתי את הטענה לגבי סלקטיביות, אם קו עמדת הטעינה יועמס הוא יופסק ע”י ההגנה שלו בלבד, תיצור סלקטיביות ע”י תכנון נכון של הלוח בהתחשב בסוג ההגנה שבחרת במעלה הזינה.

הסתעפות ממהדקי פס DIN של חח”י, לדעתי היא שוות ערך להסתעפות ישירה מפסי צבירה ולכן במרחק של עד 3 מטר תצטרך לשים את לוח החלוקה החדש שיזין גם את עמדת הטעינה וגם את הדירה.

בנוסף יש להתחשב בנושא התקנת העמדה בשטח ציבורי (מובלים בהתקנה סמויה, שילוט וכדומה..).

 

בהצלחה