#121065
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מתקינים מערכות אל-פסק כדי למנוע הפסקות חשמל.

על פי רוב מותקנות מערכות אל-פסק למניעת הפסקתם של מערכות מחשבים מרכזיות, שרתים ומערכות תקשורת. מוצרים אלה אינם נדרשים בהגנה באמצעות מפסקי פחת מאחר והם אינם מוצרים מטלטלים וכן בשל חשיבות המשך הזנתם. יש להזינם מתקעים תעשייתיים בתקן ישראל 1109 (CECON) כדי לא לאפשר חיבור תקעים בתקן ישראל 32 לבתי התקע שלהם.

במידה ומחוברים מחשבים אישיים לבתי תקע המוזנים מאל פסק יש כמובן להגם עליהם באמצעות מפסקי פחת. כנ”ל לגבי כלל בתי התקע שהם בתקן ישראל 32.