#121076
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני רואה סיבה שמפסקי הפחת לא יגיבו בעת בדיקה של מכשיר למעט אם מערכת האל פסק צפה והמתחים שלה אינם מיוחסים להארקה.

מצב כזה אפשרי אם האפס במבוא מנותק או שלא בוצעה הארקת שיטה של השנאי המבדל  במוצא או במעקף של מערכת האל פסק.

לא כתבת אם מפסקי המגן הגיבו ללחיצה על לחצן הבדיקה והפסיקו את המעגלים המוגנים.