#121080
arielsegal
מנהל בפורום

מוליך האפס משמש במערכות אל-פסק כהארקת שיטה.

במקרים רבים בצרכנים מאוזנים יחסית ימשיכו הצרכנים לפעול ממוצא מערכות אל-פסק ללא הפרעה.

יש לבדוק מתחים בין אפס והארקה ולבצע בדיקות של עכבת לולאת התקלה כלפי אפס והארקה.

יתכן וקיים אפס מנותק באחד הלוחות בדרך שמזינים את מערכת האל-פסק.