#121081
Adnan
משתתף

שלום,

 

האם בדקת במצב גיבוי או במצב מחובר רשת ?

אם במצב מחובר רשת – ייתכן שבזמן הבדיקה שביצעת — זה מדמה עבור האל פסק שיש קצר לגוף מסוג I במוצא שלו, צריך להסתכל בנתונים והוראות יצרן לדעתי במקרה זה, חלק מהיצרנים משתמשים בלוגיקה של מניעת הופעת מתח נמוך מאוד במקרה של קצר לגוף מוארק במוצא.