#121085
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

על פי כללי האתיקה והתקנות אין לבצע בדיקה של מתקן שאתה תכננת.

במקרה זה אם טעית בתכנון לא יהיה מי שיבקר את התכנון השגוי.

תקנות החשמל אפשרו לבודק סוג 3 לבצע זאת. אבל ועדת הפירושים ציינה במפורש שפעילות זו אינה אתית.