#121086
OE
משתתף

שלום,

אני אחדד את השאלה.

מדובר במערכת סולארית המותקנת על מאגר מי קולחים, בבריכה מותקנת יריעת PVC. 

הממירים (T.L) יותקנו על הגדה כאשר הם מופרדים מעמדת השנאי ולוח איסוף הממירים. 

תחנת שנאי ותחנת ממירים מוארקות כל אחד בנפרד. שיטת הגנה בפני חשמול בתחנת השנאי- TN-S. 

האם ניתן להאריק כל אלמנט מתכתי במערכת הצפה על בריכת המאגר עם חיבור לפה”פ בתחנת הממירים, ובנוסף לחבר את הארקת הממירים בלוח האיסוף הממוקם בתחנת השנאי?

צירפתי תמונה להמחשה.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):