#121088
Adnan
משתתף

שלום,

במקרה זה אתה מוליך את ה DC עד לעמדת המהפכים –  ולכן חובה לחבר את המהפכים ואת כל המתקן הצף (מודולים וקונסטרוקציה) לאותו נקודת הארקה שבסביבת ממירים, זה חובה על פי תקנות ה PV , אחרת ההתקן לזיהוי זליגת בז”י לא יפעל כראוי.

בהיבט ההארקות בצד ה AC – צריך לבצע השוואת פוטנציאלים בסביבת המהפכים ולחבר אותה גם לתחנת השנאי.

באופן כללי לגבי יריעת PVC :

כמעט כל המאגרים מבודדים עם יריעת PVC למניעת חלחול המים לאדמה,  זה קיים גם בבריכות שחיה ועדיין חובה לבצע השוואת פוטנציאלים (היתה ועדת פירושים בנושא זה).