#121091
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יש לחייב את בעל הרתכת להתקין כבל הזנה משולב פחת ולבצע בדיקתו בכל הפעלה של הרתכת. במקרה זה ניתן לחברה לבית תקע שאינו מוגן באמצעות מפסק פחת.

כדי שלא ישתמשו בבית תקע זה למכשירים אחרים יש לדאוג לשעה שונה של התקע והשקע (כך לא ניתן להכניס תקע אחר).