#121095
Eton
משתתף

שלום רב 

עפ”י התיאור שיטת ההגנה בפני חשמול של  כל המתקן על חלקיו tncs .

 רצוי ומומלץ להתקין פה”פ  משני בכל בית עסק ,שיחובר ישירות לפהפ הראשי של המתקן עי מוליך 25 ממר נחושת לפחות  ,לפהפ המשני לחבר את כל השירותים המתכתיים ( מולכי הגנה ) ומוליך הארקה ראשי ללוח בחנות ואילו מולכי הארקה  יחוברו לפס הארקות בלוח הנל .

במידה ומדובר על בית עסק שאין בו שירותים מתכתיים ( תעלות מיזוג ,אוורור, מעליות וכו) ניתן להסתפק במוליך החמישי הארקה שיחובר לפס הארקות בלוח החנות .