#121102
Eton
משתתף

התשובה בגוף השאלה .

לא תקין .

יציאות מטבעת הגישור יחוברו לפהפ או פס הארקות !!!.

מולכי חיבור והארקה יחוברו לפסי הארקות או פה”פים .

 הפתרון הקלאסי , התקנת פס חדש בעל ברגים לכלל החיבורים הקיימים והחדשים,

בשטח ברוב המקרים מתקנים פס נוסף 

בצמוד שמחובר ישירות לפס הראשון עם בורג 1/2 ואום או מגושר עי מוליך 25 נח’ בין 2 הפסים