#121103
Eton
משתתף

שלום רב 

ראשית להלן הקישור לסוגי תצורות  לחיבור כלי רכב חשמליים שאושר מול רשות החשמל בשנה שעברה 

https://www.iec.co.il/electricityprofessionals/pages/electriccar.aspx

 

בנוסף חלקכם אונסים את התקנות והקווים המנחים שהמחוקק נתן לפני שנים רבות בכדי לשמור על בטיחות ובטחון דייריים ,

להזכיר לכם, במתקן דירתי עפי תקנות לוחות משנת 1996 ) יתכן שחטאתי שנה לפה שנה לשם ) לוחות החשמל בתוך הדירות כולל המפסק הראשי,תיקון זה יצא לאחר שוד זקנים ,פריצות וכו .

 

וחלקכם עכשיו שוב רוצים להוציא את המפסק הראשי החוצה שיהיה נתון לשכנים מתעמרים ,עוברי אורח ועוד …

והזקנה מעפולה תרד,עד לחניון ב3 בלילה לראות מי הוריד לה את החשמל בלילה .

 

וזו בדיוק הסיבה שמנהל רשות החשמל ,אישור הקלות רבות בינייהם  סעיף ההתקנה סמויה להתקנת כבל זינה לעמדת טעינה מקומה עשירית ועד לחניה .

 

ולבסוף כל מתקן / חיבור יתאפשר הסתעפות לאחר המפסק הראשי המתאים לגודל חיבור המאושר ומוזמן עי הספק החיוני/ מחלק (שכרגע הוא חברת החשמל ) ויואכף ברמה גבוה וחזקה  יותר עם כניסת חברות אחרות במכירת חשמל- הם הרי לא רוצים להפסיד כסף שמגיע להם מגודל חיבור וצריכה.