#121106
Adnan
משתתף

שלום רב,

ברור שיש חסרון בלהתקין אמצעי מיתוג במקום ציבורי ואף אחד לא אומר שזה הנכון לעשות, אבל האם נראה לך הגיוני להסתעף לפני מפסק ראשי רק בגלל הנוחות ובגלל שזה יותר קרוב למונה של חח”י ? או בגלל שלא רוצים לפתוח איטום ומעברים ? , נניח שאני רוצה להזין עומס אחר ולא עמדת טעינה, האם מותר לי על דעת עצמי להתחבר ישירות להדקי המונה כי הוא יותר קרוב אלי ? זה לא נכון מאחר ואין גודל חיבור מוגדר לדבר כזה, אין בקרה על עומס יתר וכו…

הדרך הנכונה באמת היא חיבור מהלוח הדירתי או הזמנת חיבור ייעודי לטעינה.

הסתעפות לפני מפסק ראשי לא נמצאת בין התצורות המותרות בקובץ שהעלית וגם לא בהנחיות מנהל החשמל.