#121119
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ניתן לישם הפרד מגן להזנת הרתכת על ידי רתכת משולבת עם גנרטור. לא נראה לי הגיוני להתקין שנאי מבדל עבור הרתכת מאחר והוא צפוי להיות כבד ביותר ושוב צפוי להיות מותקן במארז מתכתי, כך ששוב חוזרת בעית ההזנה…