#121121
Adnan
משתתף

שלום,

בפרק “הארקת יסוד” בחוק החשמל – תקנה 3 ב’ (2) “טבעת גישור תותקן…במישור האופקי הנמוך ביותר שבהיקף המבנה”

בפרק “הארקו יסוד” בחוק החשמל – תקנה 3 ג’ “יותקן חיבור חשמל בין טבעת הגישור ופלדת הזיון האנכי של המבנה החודר לאדמה בבטון, כגון כלונס או יסוד עובר”

כל כלונס צריך להתחבר לטבעת הגישור 

טבעת הגישור צריכה להתבצע בהיקף רשת הברזל התחתונה של קומת המרתף, כל כלונס יקושר לטבעת הגישור ע”י רציפות באמצעות ריתוך בין ברזלים שבקוטר 10 מ”מ ומעלה.

כלונסאות אחרים או חלקי יסוד אחרים באותו מבנה שרחוקים 10 מטר מטבעת הגישור צריכים להתחבר אליה, כלונסאות של גדר אין חובה.

 

בהצלחה