#121124
Eton
משתתף

ראשית אפתח בזה שיש לוודא כי האביזר הנל במידה ומותקן בלוח ,בעל תו תקן ישראלי או מאושר מכון התקנים לשימוש עפי תקינה  אחרת .

ההתיחסות אליו כמו למכשיר ואי לכך יש להתקין אמצעי ניתוק דו קוטבי בכניסה ( מאז דו קוטבי יכול לענות על דרישה זו – במידה ואין קשר עין בין גוף תאורה לספק ,נדרש בנוסף אפשרות לנעילה במצב מופסק )

 ההחלטה להתקנה אמצעי ניתוק בעל הגנות בציוד שכזה אינה חובה עפי התקנות אלה עפי החלטת מתכנן ,אולם כפי שציינת מדובר על אביזר שהוא חלק ממכשיר ומותאם אליו  ושכזה אין צורך באמצעי ניתוק נוסף במוצא .