#121127
Eton
משתתף

שיווק עי חברה מוכרת לא בהכרח מעיד על תקינה (ראה ערך  בית תקע “שוקו” )תבקש לקבל מסמך רשמי של מכון התקנים ,אל תסתפק ב”מילה” של היבואן ,הספק או המפיץ .

אני מציע לך ללמוד את התקנות ויחד עם זאת להשלים ידע בקורסים והכשרות שאריאל מקיים במגוון הקורסים שהוא מציע   .

לענין , אני הייתי בוחר להתייחס לסוגיה שלך  כמכשיר חשמלי בעל התקנה קבועה , כמו מזגן או מפוח ,תריס,חשמלי וכו .

במידה וכמתכנן תבחר להתייחס לסוגיה זו, לא כמכשיר אלה בשיטה ההגנה בפני חשמול הוא מתח נמוך מאד ,המשמעות שהשנאי חייב להיות מסוג מבדל כפי שמופיע בתקנות

<b>סימן ה’: מתח נמוך מאוד</b>
     
<b>62.</b>
 
<b>מקור הזינה</b>
 
(א)
מקור הזינה של מתח נמוך מאוד יהיה כאמור בתקנה 54.
 
(ב)
היה מקור הזינה שנאי, הוא יהיה מסוג שנאי מבדל; היה הוא שנאי מיטלטל הוא יהיה מסוג II.

די בטוח שהספק שצילמת אינו  עונה על דרישה זו .

וזה גם לא זינה צפה הדורשת עוד כמה מרכיבים.