#121134
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

קיימות התייחסויות רבות בפורום לנושא זה לכן אקצר.

שיטת TN-S מחייבת שנאי במתחם המוזן. התקנה כזו מחייבת השוואת פוטנציאלים בכל המתקן המוזן שלא ניתן להשיגה בכלל המתקן החקלאי.

החשש הוא ממגע של מוליך במתח גבוה בגוף שנאי או לוח החשמל שניזונים במתח גבוה. גופים אלה מחוברים כידוע לפס השוואת פוטנציאלים. מגע זה יחשמל את הפס במתח גבוה. במשטח שווה פוטנציאלים לא יקרה לאיש או בעל חיים נזק כלשהו. אם אין השוואת פוטנציאלים עלול המצב המתואר להסתיים באסון.