#121138
Power
משתתף

שלום.

אני חושב,אפשר לבדוק  התוצאות בכמה דרכים:

1.לבדוק לפני פחת (לא RCD),זרם הבדיקה יותר גבוה, זה יותר מדויק. 

2.לשלוח מכשיר ופרובים לכיול,יכול להיות מגע רופף בפרובים. 

3.לבדוק את התוצאות באזרת מכשיר אחר,רצוי עם הגשר.