#121142
Moshekofman
משתתף

מפסק מגן בפני זרם דלף פועל כאשר ההפרש בין  הזרם היוצא מהמפסק למתקן ( דרך מוליך המופע) לבין הזרם החוזר אליו( דרך מוליך האפס) מגיע ל30mA.

זרם הדלף באם קיים שואף לחזור למקור ממנו הוא יצא דרך מוליכי ומערכת הארקה.

במצקן “צף” ללא הארקה כלל זרם הדלף לא “ידלוף” למערכת הארקה כי היא אינה קיימת ולכן יחזור למקור דרך האפס

מפסק המגן לא יפעל כי לא יתקיים ההפרש הנ”ל

זאת הסיבה שמפסק מגן לא רלוונטי במתקנים המוגנים בשיטה צפה