#121143
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

זו אחת הסיבות המרכזית שבגינן כמעט בלתי אפשרי לבצע את הבדיקה הנ”ל במתקן פעיל ומחובר לחשמל.

ממליץ על ביצוע מדידת התנגדות ההארקה ביחס למסת האדמה (“מגר אדמה”) ומדידת רציפות ההארקה בין הקוצים ובינם לבין הפה”פ.