#121144
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תנאי ראשון לפעולת מפסק פחת הינו הארקת שיטה של מקור הזינה. כמו שכתב משה מפסק פחת לא אמור להפסק במתקן צף שאינו מיוחס לאדמה.

למפסק פחת יש 2 תפקידים:

  1. הגנה בפני חשמול – מגע של מוליך מופע בגוף מתכתי.
  2. הגנה בפני התחשמלות.

במידה והגוף המתכתי אינו מוארק וקיים חשמול, לא תהיה הגנה בפני חשמול ולכן מפסק הפחת והמא”ז שמגן על המעגל לא יפסקו. 

במידה ואדם נוגע באותו גוף מחושמל והזרם שיזרום דרכו עולה על 30 מיליאמפר אזי מפסק הפחת יפסיק את ההתחשמלות בשל ההפרש שבין הזרם שזורם במוליך המופע לבין זה שזורם דרך האפס.