#121147
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אם קיים קשר גלווני בין הכניסה למוצא, הרי שראוי שליתר בטחון יותקן מפסק דו קטבי במוצא למניעת חשמול של אדם שמבצע תחזוקה או החלפת גוף תאורה.