#121149
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במתקן המוגן בשיטת TT קשה להניח שערך עכבת לולאת התקלה כלפי ההארקה יהיה נמוך מהערך כלפי האפס.

במתקן מאופס אני פוגש תופעה זו לעתים קרובות בשל שטחי חתך גדולים יותר של מוליכי הארקה, בשל סגירת לולאת התקלה דרך שרותים מתכתיים, בשל ריבוי מוליכי הארקה, שימוש במוליכי הארקה מנחושת בעוד שיתר המוליכים מאלומיניום ועוד.

כך למשל בלוח שבדקתי אתמול שהיו בו 3 מקורות הזנה שונים הגיעו מוליכי הארקה לפס הארקה משותף בעוד שהיו שלשה פסי אפס נפרדים ולכן העכבה לאפס בכל אחת מההזנות, היתה גבוהה משמעותי, מזו של העכבה כלפי ההארקה