#121155
Eton
משתתף

1. קיים מאז 3p  6A  דגם z  שאמור לתת מענה לזרם יתר וקצר הענין שהוא לא מוצר מדף ,אם הוא לא חלק מהגנרטור (מותקן בתוכו) צריך לוודא שהוא בעל אישור תקינה של מכון התקנים או מאושר עי בהסתמך על אישורים  אחרים   .

2. עפ”י התקנות : 

מעל 5 kva נדרש אישור  רשות החשמל .

נדרש בדיקה ואישור  של ספק הרשת – חברת החשמל  לפני הפעלה ראשונית .

 

ובנוסף הזכרת שמדובר על צובר,יש עוד הבטיים בטיחותים שגם קשורים לרשות כיבוי אש .