#121159
Samy
משתתף

לארז שלום רב 

ראשית מפסק בזרם דלף המגיב עד 40% מזרם הפעלה נומינלי תקין ולכן 0.42 מילי אמפר תקין , אומם גבולי אך תקין על פי התקנות 

0.45 לא תקין 

ונדרש להחליף את המפסק 

בעיקרון אני ממליץ להשתמש בחברות יותר טובות 

אגב אין מחמיר מידי לטעמי בנוגע לבטיחות 

בברכה 

סמי רז