#121160
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כל התקנת גנרטור להזנה חלופית מחייבת בדיקת בודק.

אם החיבור של הגנרטור הוא ממתקן שניזון ישירות מחברת החשמל ויש לו מונה של חברת החשמל הרי שחברת החשמל היא בעלת הרשת ולכן נדרשת בדיקת בודק של החברה.

כאשר הגנרטור מותקן בלוח משנה של מתקן שהמניה שלו במתח גבוה או שהגביה היא בצובר, בדיקה זו יכול שתעשה על ידי בודק חברת החשמל.

צדק המשתתף הקודם שניתן להשתמש במא”ז מסוג C, אבל עדיף להשתמש במפסק עם הגנות אלקטרוניות מסוג XT2 למשלך מתוצרת ABB לזרם נקוב של 10A.

אני סבור שלאור יעוד הגנרטור עדיף למצא פתרונות זולים יותר (אולי תאים סולאריים עם מצברים)