#121161
GuyShpeizer
משתתף

הי אריאל,

תודה על התשובה. האם התקנה כזו מותרת גם כאשר הלוח המזין הוא חד פאזי (20 אמפר)?

כלומר כל הכניסות למא”ז התלת פאזי (3*16), המזין את המעגל, מוזנות מאותה פאזה והכבל היוצא ללוח המשנה הוא 2.5*5? אין חשש מעומס על האפס? 

 

תודה רבה!!