#121163
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם תחבר לוח משנה המכיל 3 מא”זים חד פאזיים ללוח ראשי באמצעות מעגל בשטח חתך מוליכים של 4 ממ”ר ומא”ז של 20A, ותפצל את ההזנה ל-3 צרכנים חד פאזיים באמצעות מא”זים מתאימים ושטחי חתך מוליכים מתאימים, אין חשש לעומס יתר לא על הפאזות ולא על מוליך האפס לאור ההגבלה של הזרם באמצעות המא”ז הראשי. 

אין בעיה בהתקנה המתוארת.