#121165
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אכן במתקן שהשנאי בתוכו נסגרת לולאת התקלה בתוך המבנה ללא השפעת הארקת המבנה.
  2. מאידך, תקנות החשמל מחייבות ערך מרבי של הארקת שיטה לשנאי.
  3. אם השנאי נמצא בתוך המבנה משמעות הדבר היא שהמבנה מוזן במתח גבוה, לפיכך במקרה של קצר לגוף של לוח המתח הגבוה או לגוף השנאי נדרש הפסקה של הזינה מהר ככל האפשר.
  4. רק הארקה טובה של המבנה ועמידה בתקנות החשמל מבטיחים תנאי זה. 
  5. כן, למדידת התנגדות הארקת יסוד ביחס למסת האדמה, יש אכן להתרחק מהמבנה למרחק של לפחות 5 פעמים מהממד הגדול ביותר של הארקת המבנה (עומק הכלונסאות, או אלכסון טבעת הגישור של המבנה)