#121172
STIV
משתתף

האם במקום להעביר 2 מעגלים באותו מובל, ניתן להעביר קו תלת פאזי מהלוח הראשי (לוח חד פאזי 40 אמפר) ללוחון עם מנתק ראשי תלת פאזי ולפצלו ל-3 מא”ז-ים חד פאזיים ומהם לצאת לאותם 2/3 מעגלים שונים? מדובר כאמור במתקן דירתי כי לי בעבר היה משהו דומה בגגות סולאריים אך שם זה היה משהו שונה ומשונה.

.