#121185
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין בתקנות החשמל הגדרה שמחייבת להתקין מהדקים.

בלוחות חשמל בתקן 41439 שנבנו לפי התקן, יותקנו תמיד מהדקים.

הגידים והמוליכים שיחוברו למהדקים חייבים להיות מסומנים.

התקנת המהדקים ושמוש נכון בהם, מהווה ישום נכון של הדרישות לבטיחות לוח החשמל.