#121199
nick
משתתף

שלום,

האם עקב קיום תופעה זו (ערך לולאת תקלה כלפי הארקה נמוך מהערך כלפי אפס) נדרש בכל בדיקת לולאת תקלה לבצע מעבר לבדיקה הרגילה כלפי אדמה (מה שנקרא ZLOOP במכשיר מטרל) לבצע גם בדיקה כלפי האפס (ZLINE) על מנת לוודא שמתפתח זרם קצר המספיק לניתוק בעד5 שניות בקצר לאפס? שאלה נוספת, אם הבנתי נכון במקרה כזה לא ניתן לפתור בעיית ערך לא מספק של לולאת תקלה לאדמה ע”י הגנה בלעדית עם ממסר פחת מכיוון שהערך לאפס גרוע עוד יותר?