#121200
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בהחלט כן, חשוב לבצע בדיקה זו כדי להבטיח הפסקת המבטח במעלה הזינה במקרה של קצר מסוג זה.

בהחלט ניתן לטפל בבעיה על ידי שימוש במפסקים אוטומטיים בעלי הגנות אלקטרוניות, או בחירת מא”זים בעלי אופין שונה או ערך נקוב נמוך יותר.