#121218
ReuvenBuda
משתתף

תודה רבה על המענה. 

שאלה נוספת אם תוכל לכוון אותי אשמח מאוד. אני מחפש מידע על הגנה DGPT לשנאי, הסבר תמציתי לעיקרון פעולה. אשמח להכוונה בעניין הזה אם יש לך את המידע או הפניה למקום מתאים. תודה רבה.