#121234
mosheman
משתתף

תודה רבה על המענה המהיר!

אני ימקד את השאלה.

על מה מבוסס הנתון של חברת חשמל?

האם מדובר על שיא ביקוש ריגעי? (האם גם פיקים קצרים של ביקוש נלקחים בחשבון?)

או שזה לוקח בחשבון רק את הביקוש הממושך?