#121240
STIV
משתתף

אלי הגיע מתקין מוסמך מטעם החברה מגיע ומבצע הערכה לגבי ההתקנה, ונותן הצעת מחיר מסודרת. לאחר מכן ניתן להחליט איפה ועם מי לבצע את התקנת עמדת הטעינה. במהלך התקנה של עמדת טעינה איש המקצוע דואג להוסיף מפסק בלוח החשמל, למתוח קו חשמל ישירות לחניית הרכב, ולבצע התקנה של שקע ומפסק הגנה.

כדאי להשתמש בכבלים לזרמים גבוהים מהשנאי על מנת שהטעינה תהיה הרבה יותר מהירה אך נראה לי שתצרטך לכך אישור באזור מגוריך לא בכל אתר או מקום מאשרים זאת.

תנסה מה יכול להיות