#121243
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הזרם הנקוב של המבטח המותקן בצידו המשני של שנאי, אמור להיות גדול במעט מהזרם הנקוב של השנאי. 

אין תקינה מיוחדת בתקנים הישראלים לנושא זה.