#121244
arielsegal
מנהל בפורום
  1. תודה על התמונה הפסטורלית 😆 
  2. יש לעשות מאמץ כדי לשפר את ההארקה על ידי שימוש באלקטרודות הארקה שיחדרו לעומק החול.
  3. בכל מקרה כנראה שיהיה צורך להשתמש בהגנת פחת כהגנה בלעדית: פחת להגנה בפני חשמול ופחת נוסף להגנה בפני התחשמלות. אפשרי להתקין 2 מפסקי פחת בטור לזרם של 30mA.