#121260
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן התקנה מפרטת דרישה להיתר בגנרטור תלת מופעי.

לדעתי אין צורך בהיתר במקרה שתיארת אולם נדרשת בדיקת בודק ומערכת החלפה דו קטבית, הארקת גוף והארקת שיטה לגנרטור.