#121261
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הפירוט אכן מתאר מתקן שהארקתו בלתי תקינה.

המתח בין פאזה להארקה, צריך להיות אכן 230V. 

יש לטפל בדחיפות ולהתקין מערך הארקה למתקן. עד להשלמת ההארקה ובדיקת תקינות, אין להשתמש במתקן.

יש להזמין בודק בסיום התקנת ההארקה.