#121267
Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

ברורה קביעתך שאין להשתמש במתקן 

אך לרוב לא ניתן לישום 

הלקוח ברוב המקרים לא משלים עם הגזרה 

היה לי בעבר מקרה דומה עם בית שגרה משפחה עם ילדים 

דרשתי מהם מעבור למקום אחר עד לביצוע התיקונים הנדרשים 

ולא נענתי 

הורדתי את המפסק הראשי אך הלקוח הרים אותו מיידית ולא הסכים להתפנות 

ולא עזר כל תחינותי 

אפילו לא לקחתי תשלום על הביקור והסברתי לו שבאחריותו לטפל בבעיה בדחיפות 

בברכה 

סמי רז