#121271
Samy
משתתף

לצערי זה לא המצב 

פעמיים פניתי לחחי בנושא העדר הארקה 

ותשובתם היתה זהה 

הארקה היא באחריותו של הצרכן 

הוא מתקן פרטי ואין להם סמכות מעבר לבדיקה הראשונית 

פעם התרעתי על מבנה ישן בן 3 קומות שכל המבנה היה ללא הארקה כלל 

ופעם עם בית פרטי 

בשני הפעמים העבירו את האחריות לבעלי הנכס 

בברכה 

סמי