#121279
nick
משתתף

אוקיי בסדר גמור, אם כך התקנות מנוסחות בצורה מבלבלת מעט וניתן להבין כי בלוח מסוג 1 ניתן להסתפק בבדיקת לולאת התקלה עבור המבטח בקו הזינה בלבד.. ומנסיוני לפחות בבדיקות שנוכחתי הבודקים בדקו רק את הלולאה בקו הזינה ללא בדיקת היציאה הגדולה ביותר.

תודה על המענה ושבת שלום