#121290
sima
משתתף

שלום yaso

קיימת שיטה להתנעת מנוע ע”י שנאי עצמי, בעבר לפני השימוש באלקטרוניקה תעשייתית להפחתת מתח ההתנעה (הקטנת החלק היחסי של הduty cycle = מתנע רך) היה שימוש בהתנעת מנוע דרך שנאי עצמי – השיטה נקראה שיטת קורנדפור, להלן קישור:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kornd%C3%B6rfer_autotransformer_starter