#121296
sima
משתתף

היי משה

ניתן לבצע התנעה רכה עם ממיר תדר אך זה לא ייעודו המקורי, מהות השימוש של ממיר תדר היא שינוי התדר/מהירות של המנוע .לרוב במידה ונדרש אך ורק התנעה רכה ניתן לבצע שימוש במתנע רך או בשיטות אחרות.

מבחינת זרמי התנעה באמצעות מתנע רך ניתן להגיע לזרמי התנעה בערכים של 2.5-4 מהזרם הנומינלי של המנוע, כאשר מבחינת זרמי התנעה של ממיר תדר הערכים הם כ- 1-2.5 מהזרם הנומינלי.

הסבר כיצר ממיר עובד לא ניתן להסביר בפורום כזה כי זה יחסית מורכב אבל אני אנסה להסביר לך בפשטות ע”י הרחבה של הרעיון של שיטת ההתנעה של מתנע רך. התנעה באמצעות מתנע רך עובדת על עיקרון של מתח מופחת, במידה ומוכר לך חוק אום ברור לך ,במידה והעומס זהה אז אם יש פחות מתח אך יש גם פחות זרם.

ולכן במתנע רך תדמיין שיש “ברז” (=טרנזיסטור) ששולט על זמן הפתיחה היחסי במחזור (=duty cucle) של המתח שיש כניסה למתנע רך , מקווה שברור לך שהמתח האפקטיבי הוא סכום (=אינטגרל) של החלק היחסי באותו חלק של מחזור ולכן אם במחזור חיובי של 10 מילי שניה (סה”כ המחזור הוא 20 מילי שניה = 50 הרץ) הברז פתוח %50 מהזמן אז המתח האפקטיבי שהעומס “רואה” הוא הרבה פחות מהמתח בכניסה, ולכן ככל שמתקדמת ההתנעה הברז הזה נפתח יותר ויותר עד שהוא מגיע למתח הכניסה (=100%) בשלב זה לרוב נסגר מגען עוקף מתנע (מצורפת תמונה – להסבר על תהליך ההתנעה של מתנע רך).

אם הבנת אז עכשיו נעבור לממיר תדר (= זה הסבר קצת פשטני כי צריך ידע גם באפנון, התמרות, ואלקטרוניקת הספק ברמה גבוהה) נניח שבמקום שליטה על זמן פתיחת הברז יש לך יכולת לשלוט על אורך הפולס למנוע וכן למדוד את הזרם ולחשב המומנט (=בזמן התנעה נדרש יותר מומנט, והפוך כאשר בזמן הורדת מהירות נדרש פחות מומנט) מקווה שברור לך שהשליטה על המתח שמסופק למנוע היא הרבה הרבה יותר מדויקת כאשר יש לך חוג בקרה סגור ויכולת להגיב לשינוי זרם שהמנוע/עומס נמצא בו.

אם בא לך להתעמק בתאוריה שעומדת מאחורי שיטת עבודה של ממיר תדר – תסתכל בקישור הבא (זה די חומר קשה להבנה – https://www.youtube.com/watch?v=5x73LjZQ21o).

 

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):