#121302
MOSH
משתתף

תודה רבה על ההסבר הפשטני.

אז אני מבין מדבריך שבעצם ע”י הגדלת התדר (מה שמקטין את אורך הגל) גורמים להתנעה רכה. אני צודק?

ואם כן, מה עם העובדה שאמנם הגל קטן יותר, אך יש יותר גלים ליחד’ זמן? האין זה גורם למתח אפקטיבי גבוה יותר?