#121303
sima
משתתף

היי שראל קודם אני לא אריאל.

מי אמר לכם ששנאי עם מיכל התפשטות מחזיק יותר זמן או שלא צריך להתעסק עם פיצוצי שמן, במידה ויש קצר בתוך השנאי אני מבטיח לך פיצוץ גם בשנאי אטום.

אני מניח שבמקרה השנאי שלכם הוא שנאי רשת על עמוד (אני מניח כי לא מתקינים שנאים מעל 630 קוא על עמוד זוית) אז השאלה היא לאן לחבר את ה-DGPT וכיצד לטפל בו.