#121311
sima
משתתף

היי משה

בצורה פשטנית כן.

ברמה קצת יותר גבוהה מההסבר הקודם מה שגורם להתנעה רכה בממיר תדר זה היכולת שלנו לשלוט בצורה ישירה על המומנט ע”י שליטה על היחס בין המתח לבין התדר (המתח נשלט כפי שציינתי ע”י אורך פתיחת הפולסים – ב-duty cycle והתדר נשלט ע”י כמות כל הפולסים החיובים והשלילים ביחס למחזור אחד – בנוסף מבצעים מדידה של הזרם על מנת לבצע חוג בקרה סגור על צריכת הזרם/בקרת מומנט (כאשר המנוע מתחיל לזוז הוא צורך יותר זרם=הספק).

ראה קישור לסרטון שיסביר לך את הנושא:

ברור לך שבעצם קיבלת יכולת לשלוט באופן מדויק על תזוזה (=מומנט) של המנוע ועל ההספק (=זרם).